ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων

GDPR

 

Ακολουθώντας σταθερά τους κανόνες της νομιμότητας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, σας προτρέπουμε να επικαιροποιήσετε την επικοινωνία μας.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), για να συνεχίσετε να λαμβάνετε απρόσκοπτα την ηλεκτρονική μας ενημέρωση, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε εκ νέου την επιθυμία σας αυτή.

Διαφορετικά, από τις 25 Μαΐου 2018 και μετά θα σταματήσετε να την λαμβάνετε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, που μας έχετε δείξει τα τελευταία χρόνια & σας προσκαλούμε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη   Φόρμα εγγραφής ηλεκτρονικής ενημέρωσης  στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  διεξάγεται με τρόπο, που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό μας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφήαθέμιτης επεξεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι κανένα δεδομένο δεν είναι δημόσια προσβάσιμο η σε κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων, που είναι δημόσια προσβάσιμος.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
● Να στέλνουμε πληροφορίες για τη δράση μας μέσω των καναλιών email, τηλέφωνο/SMS κ.λπ.
● Να ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σας σε ενέργειες κατάρτισης η σε άλλα προγράμματα.
● Να δίνουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και να παρέχουμε πληροφορίες για το έργο μας.
● Να απαντάμε σε ερωτήσεις .
● Να στέλνουμε ευχές.

Δεσμευόμαστε πως δεν θα διαθέσουμε προς πώληση, ούτε θα μεταφέρουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με μας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Συμμορφούμενες προς το Νόμο, οι εταιρείες διατηρούν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν κάθε πληροφορία που έχουν συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρούν ότι ο Νόμος το απαιτεί καθώς και, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα.

Τα ενημερωτικά σημειώματα, ευχές κ.λπ. που έχετε λάβει η θα λάβετε εμπεριέχουν πάντα, την με εύκολο τρόπο διαγραφή σας από τη λίστα των παραληπτών

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας, μπορείτε να βρίσκετε σχετική ενημέρωση στις ανακοινώσεις της  ιστοσελίδα μας ή στο Facebook και στο Twitter.

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search