ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

 CBRC computerbanner1100x401

 

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ υλοποιεί προγράμματα Κατάρτισης Πληροφορικής μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ πληροί τις προδιαγραφές και έχει ενταχθεί στο μητρώο φορέων υλοποίησης προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιείται στο Δήμο Σιντικής, περιλαμβάνει δράση κατάρτισης η οποία θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεχθεί στο Δήμο Σιντικής και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.

Η Δράση της Κατάρτισης ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
Επισημαίνεται ότι η ημέρα κατάρτισης θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος, προγράμματος ως ημέρα απασχόλησης.

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search