ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Image

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Θέλουμε να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική απορρήτου γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς και/ή μέσω του ιστότοπου www. programm.gr από την ιστοσελίδα του Ομίλου των εταιρειών μας (PROGRAM, Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ και INV+) η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον Ν. 4624/2019.

Ο Κανονισμός απαιτεί κάθε πληροφορία προς το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων να δίνεται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Για τον λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας αφορά την ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης, απασχόλησης, εργασίας και συναφών αντικειμένων.

-Χρήστες της http://www.programm.gr οι οποίοι είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν συντρέχουν οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών, των σελίδων και του εν γένει περιεχομένου της.

 

Έννοια Προσωπικά δεδομένα

Ως «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Δεν εννοούνται ως τέτοια οι ανώνυμες πληροφορίες, δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα με τέτοιον τρόπο ώστε το άτομο να μην είναι ή να μην είναι πια ταυτοποιήσιμο και η ανωνυμοποίηση αυτή είναι πλέον μη αντιστρέψιμη.

Τα Δεδομένα που σας ζητάμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία, πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας, ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης-) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου), πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email), δεδομένα πληρωμής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμόυ, ΙΒΑΝ. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι πληροφορίες από το βιογραφικό σημείωμα και το βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Εταιρεία του Ομίλου ή εφόσον επιθυμείτε να το προωθήσουμε στην αγορά εργασίας.

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν εγγράφεστε σε αυτή, β) όταν εγγράφεστε στην φόρμα επικοινωνίας της, γ) όταν εγγράφεστε για την λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας.

Είναι δυνατόν να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία και τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και τη δραστηριότητά σας, με σκοπό την ορθή δημιουργία της σύνδεσης, την άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και την ασφάλεια του συστήματος, (λ.χ διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, είδος και έκδοση του πλοηγού του, του λειτουργικού συστήματος, των σελίδων που προτιμήσατε κ.ο.κ.), πληροφορίες που χορηγείτε κατά τη συμπλήρωση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να αποστείλετε στην ιστοσελίδα μας. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου. Η χρήση αυτών θα γίνει μόνο εφόσον μας το επιτρέπει ο νόμος.

ΔΕΝ συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων “που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό” (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ). Αν δεν μας επιτρέψετε την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες μας.

Σε περίπτωση που δεν έχουν, ήδη δημοσιοποιηθεί από εσάς, στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να γίνει τήρηση και επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, όπως αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αρ. μητρώου ΙΚΑ, λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κάρτα ανεργίας, κωδικός αριθμός ανεργίας, ή συμπληρωματικά άλλα έγγραφα από όπου προκύπτει η ιδιότητα σας ως εργαζομένου ή ανέργου (επιδοτούμενου ή μη), πληροφορίες σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση (επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, εκκαθαριστικό σημείωμα, τραπεζικός λογαριασμός) προς το σκοπό της σωστής εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης της σύμβασης κατάρτισης. Επίσης σε περίπτωση που κριθεί ότι εντάσσεστε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εφόσον δεν έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από εσάς, στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης, θα πρέπει να γίνει τήρηση και επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας σας, π.χ. άτομα με ειδικές ικανότητες, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, την φυλετική ή εθνική καταγωγή, π.χ. παλιννοστούντες, προκειμένου να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια ένταξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας των προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Πως και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τυχόν προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγονται από Εσάς (Πελάτης ή υποψήφιος καταρτιζόμενος) από την ιστοσελίδα, από δημόσια διαθέσιμες πηγές, βάσεις δεδομένων και οργανισμούς με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων υπηρεσιών, προστατεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016. Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Σας ζητάμε τη συγκατάθεση για να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, να σας στέλνουμε λεπτομέρειες σχετικά με προγράμματα κατάρτισης-απασχόλησης, που υλοποιούνται βάσει νόμου. Όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη, ώστε να γίνεται ταυτοποίηση του προσώπου και να επικοινωνούμε μαζί σας, σχετικά με αιτήματά σας, για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης κατάρτισης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή όταν κάνετε μια αίτηση συμμετοχής από το ηλεκτρονικό ή το φυσικό μας κατάστημα ή έχετε ήδη επιλεγεί μέσω προκήρυξης και διαγωνισμού και κάποια από τις εταιρείες του Ομίλου είναι πάροχος κατάρτισης και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας, για την παροχή σε τρίτα μέρη πληροφοριών που σας αφορούν, μόνο στις συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ίδιο διαδικτυακό τόπο, όπως βλέπετε και εμφανίζονται σε αυτόν, για την διατήρηση της ιστοσελίδας και τις συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες.

 1. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας των cookies (βλ.παρ.2α), γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια και τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους, εκτός αν κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αυτό ρητά από το Νόμο (π.χ. κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας), θα τηρούνται δε μόνο για λόγους στατιστικούς, καταγραφής παραπόνων και επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση οι εταιρείες του ομίλου δεν ευθύνονται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ομίλου των Εταιρειών μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

2α. Τα Cookies είναι μικρά "αρχεία" πληροφοριών τα οποία μεταφέρονται από την ιστοσελίδα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, προκειμένου να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε. Τα Cookies χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο internet και βοηθούν το χρήστη να πλοηγηθεί ευκολότερα στους διαδικτυακούς τόπους. Στην ιστοσελίδα μας, έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των cookies, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι, εφόσον δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies για την αναγνώρισή σας, δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες και σελίδες αυτά απαιτούνται.

 1. Η πλοήγησή σας στο διαδικτυακό χώρο www.programm.gr, δηλώνει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία τυχόν προσωπικών σας δεδομένων, μόνο με τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρονται και μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Ομίλου των Εταιρειών μας που έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες, όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση δικών σας αιτημάτων.
 2. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη σχετική φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.


Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

-Οι Εταιρείες μας και το υπαλληλικό προσωπικό τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη μεταξύ μας ενοχική σχέση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

-Οι υπεργολάβοι μας (εάν και εφόσον αυτό απαιτείται) με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας.

-Οι αρμόδιες Αρχές, Εποπτικές (ΕΟΠΠΕΠ), ανεξάρτητες, δημόσιες, ενδεικτικά Υπουργεία (π.χ. Εργασίας –Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,) Φορείς Δημοσίου (π.χ. ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, φορολογικές και άλλες ελεγκτικές αρχές, στις οποίες αυτά κοινοποιούνται κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

-Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας.

-Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.

Οι συνεργάτες/υπεργολάβοι/προστηθέντες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

-Nα τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν.

-Nα μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας.

-Nα λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.

-Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.

-Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.

-Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Ή Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.


Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο όμιλος των εταιρειών μας λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Διατηρούνται με ασφάλεια διασφαλίζοντας το κατάλληλο επίπεδο αυτής έναντι ενδεχόμενων κινδύνων. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί, ο νόμος, η προκήρυξη, ή η σύμβασή μας, για διάστημα που ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και σήμερα 5 έτη ή πιθανόν για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεκαετία (ενδεικτικά φορολογικά παραστατικά), εφόσον αποφασισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή ή εάν υπάρχει ειδική περίπτωση και ειδική προθεσμία και απαιτείται η διατήρηση για εικοσαετία. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκτησης, χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή σας, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη περίπτωση περαιτέρω διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.


Μάθετε τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ

Αν είστε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα κάτωθι δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να διορθώσουμε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»), δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε (εκτός αν υπάρχει νομικός λόγος που να μας το απαγορεύει).
 5. Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, λ.χ. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
 8. Το δικαίωμα να μην υπόκειται το υποκείμενο των δεδομένων σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 9. Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

Επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεγεί για τους σκοπούς της κατάρτισης. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσή σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, θα έχει ως συνέπεια την διακοπή και τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης κατάρτισης δεδομένου ότι δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με το πότε μπορείτε να τα εξασκήσετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για να εξασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας), εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε και μπορεί να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε. Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και αυτό ως μέτρο ασφαλείας, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους. Μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία των εταιρειών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (programm@programm.gr). Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 30 Αυγούστου 2019

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

 

Search