ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ενημέρωση: Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας στην Π.Ε. Σερρών

 logo-epimofotiki

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ έχει ενταχθεί στο Οριστικό μητρώο παρόχων κατάρτισης για την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

και προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ 2 «PROGRAM», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση (https://voucher.gov.gr), τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα.

 

"ΧΙΟΝΙΑ"
(Πίνακας Ευδοξίας Πέτκογλου)

 

Σε όλες-ους τις πιο θερμές ευχές μας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ. ΜΕ ΥΓΕΙΑ.

 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 – 49 ετών, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση (θεωρία με τηλεκατάρτιση & πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) και πιστοποίηση των προσόντων που θα αποκτηθούν, σε τομείς τεχνικών Επαγγελμάτων.

 

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης (Voucher) για επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 600 ευρώ.

Διάρκεια εκπαίδευσης: 100 ώρες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες που ανήκουν στους εξής κλάδους:

 1. Δικηγόροι
 2. Ιατροί (συμπεριλαμβάνονται και σχετικές ειδικότητες όπως οδοντίατροι και ιατρικό προσωπικό)
 3. Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
 4. Οικονομολόγοι – Λογιστές
 5. Εκπαιδευτικοί
 6. Ερευνητές

 

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν Κατάρτιση 70 ωρών και Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, ηλικίας 18 έως 64 ετών, με εκπαιδευτικό επίπεδο Λυκείου και άνω.

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης, για εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, πάνω σε αντικείμενα Τεχνολογιών Πληροφορικής. Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 90 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και στο τέλος προβλέπονται εξετάσεις πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ.

Στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης «Ανάπτυξη των επαγγελματικών Προσόντων Μακροχρόνια Ανέργων με Χαμηλά Εκπαιδευτικά Προσόντα», παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να συνεργαστούν με καταρτιζόμενους για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, μέσω του προγράμματος.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι «Πωλητής Λιανικής» και «Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης» και περιλαμβάνουν 350 ώρες πρακτικής άσκησης. Οι καταρτιζόμενοι που θα συμμετέχουν είναι στο ηλικιακό εύρος του άνω των 50 ετών. Οι συνεργαζόμενες, για την πρακτική άσκηση, επιχειρήσεις, δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση.

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση για την κατάρτιση των ατόμων που έχουν επιλεγεί και έχουν ξεκινήσει να εργάζονται μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της Πρόσκλησης 8/2018.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2321053453 & 2321023235.

LAEK OAED

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ Εύβουλος σε συνεργασία με επαγγελματικούς & επιστημονικούς φορείς, υποβάλλει προς υλοποίηση  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, με ασφάλιση ΙΚΑ οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα διαρκούν συνολικά 40 ώρες, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και η διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε  τους εργαζόμενους .

Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5,00) καθαρά, ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά 200€.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search