ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε εξέλιξη συλλογή αιτήσεων
Σχηματισμός τμημάτων

LAEK OAED

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ Εύβουλος σε συνεργασία με επαγγελματικούς & επιστημονικούς φορείς, υποβάλλει προς υλοποίηση  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, με ασφάλιση ΙΚΑ οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα διαρκούν συνολικά 40 ώρες, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και η διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε  τους εργαζόμενους .

Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5,00) καθαρά, ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά 200€.

LAEK OAED

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ Εύβουλος σε συνεργασία με επαγγελματικούς & επιστημονικούς φορείς, υποβάλλει προς υλοποίηση  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, με ασφάλιση ΙΚΑ οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα διαρκούν συνολικά 40 ώρες, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και η διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε  τους εργαζόμενους .

Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5,00) καθαρά, ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά 200€.

Mε στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ Εύβουλος σε συνεργασία με επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς, το Εργατικό Κέντρο και μετά την έγκριση του ΟΑΕΔ, υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, σε μόνιμη η και εποχιακή βάση και ασφάλιση ΙΚΑ.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, έχει ως στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους, αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική. Yπάρχει πληθώρα θεματικών αντικειμένων.
Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και είναι διάρκειας 32 ωρών. Η υλοποίηση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα πληρωθούν με πέντε Ευρώ (5), ανά ώρα κατάρτισης (καθαρά).

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search