ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

program-logo.png
kekeyboulos350x105.png
inv350x105.png

Σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο, που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό μας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι κανένα δεδομένο δεν είναι δημόσια προσβάσιμο.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
• Να στέλνουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση μας μέσω των καναλιών email, τηλέφωνο/SMS κ.λπ.
• Να ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σας σε ενέργειες κατάρτισης η σε άλλα προγράμματα.
• Να δίνουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και να παρέχουμε πληροφορίες για το έργο μας.
• Να απαντάμε σε ερωτήσεις .
• Να στέλνουμε ευχές.

Δεσμευόμαστε πως δεν θα διαθέσουμε προς πώληση, ούτε θα μεταφέρουμε ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με μας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Συμμορφούμενες προς το Νόμο, οι εταιρείες διατηρούν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν κάθε πληροφορία που έχουν συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρούν ότι ο Νόμος το απαιτεί καθώς και, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα.

Τα ενημερωτικά σημειώματα, ευχές κ.λπ. που έχεις λάβει η θα λάβεις εμπεριέχουν πάντα, την με εύκολο τρόπο διαγραφή σου από τη λίστα των παραληπτών.

Σε ενημερώνουμε ότι έχεις τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που σε αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ηλικία :

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Συμπληρώστε την διεύθυνση e-mail που σας έρχονται τα ενημερωτικά μας σημειώματα και που θέλετε να αφαιρεθεί, και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search