ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόθεση Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης (ΤΟΠΣΑ)

Πρόθεση Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης (ΤΟΠΣΑ)

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ – Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως μέλος της σύμπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Οργάνωση Αποθήκης με Χρήση Η/Υ».

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών και θα καταρτιστούν 25 άτομα που συμμετέχουν στην παραπάνω αναφερόμενη πράξη.

Η έναρξη του προγράμματος υπολογίζεται στις αρχές Μαρτίου 2014 και η ολοκλήρωσή του, στα μέσα Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ στο τηλέφωνο 2321053453.

 

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search