ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκήρυξη Voucher για ανέργους με διαφορετικό τρόπο μοριοδότησης

Aναμένεται, εντός του Νοεμβρίου 2015, η προκήρυξη 4000 θέσεων κατάρτισης-απασχόλησης, σε επιχειρήσεις τουρισμού, με το σύστημα voucher.
Το σημαντικό στην προκήρυξη είναι, ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο μοριοδότησης με σκοπό να υπάρξει προσαύξηση του ποσοστού περαιτέρω απασχόλησης των ανέργων στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν.
Ως εκ τούτου θα προβλέπεται ιδιαίτερο βάρος στη μοριοδότηση των σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών, προυπηρεσίας κ.λπ. των ανέργων (χωρίς φυσικά να παραλείπεται και η μοριοδότηση άλλων χαρακτηριστικών, όπως π.χ. το χρονικό διάστημα της ανεργίας).
Η προκήρυξη θα έχει 2 σκέλη. Ένα θα αφορά τους πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ κι ένα τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search