ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκήρυξη Voucher για ανέργους με διαφορετικό τρόπο μοριοδότησης

Aναμένεται, εντός του Νοεμβρίου 2015, η προκήρυξη 4000 θέσεων κατάρτισης-απασχόλησης, σε επιχειρήσεις τουρισμού, με το σύστημα voucher.
Το σημαντικό στην προκήρυξη είναι, ότι θα υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο μοριοδότησης με σκοπό να υπάρξει προσαύξηση του ποσοστού περαιτέρω απασχόλησης των ανέργων στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν.
Ως εκ τούτου θα προβλέπεται ιδιαίτερο βάρος στη μοριοδότηση των σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών, προυπηρεσίας κ.λπ. των ανέργων (χωρίς φυσικά να παραλείπεται και η μοριοδότηση άλλων χαρακτηριστικών, όπως π.χ. το χρονικό διάστημα της ανεργίας).
Η προκήρυξη θα έχει 2 σκέλη. Ένα θα αφορά τους πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ κι ένα τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search