ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Aναμένεται προκήρυξη προγραμμάτων Voucher

 Aναμένεται προκήρυξη προγραμμάτων Voucher

Aναμένεται η προκήρυξη προγραμμάτων voucher για ανέργους ηλικιών 18-24 ετών και 25-29 ετών σε ειδικότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, λιανικού εμπορίου, Τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών και τουρισμού αντίστοιχα.

Η εκπαιδευτική στάθμη των υποψηφίων θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΤΕΙ, ΑΕΙ.

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search