ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατάρτιση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

Κατάρτιση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας

Επειδή τα αναμενόμενα εδώ και καιρό επιδοτούμενα προγράμματα για την Κατάρτιση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (security), με βάση τη σχετική ΚΥΑ, καθυστερούν πολύ και υπάρχει η εκτίμηση ότι πιθανόν και να μη προκηρυχθούν, διοργανώνουμε αντίστοιχα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τηλεκατάρτιση, τα οποία οδηγούν στην απαιτούμενη πιστοποίηση και αδειοδότηση. Δηλώστε άμεσα το ενδιαφέρον σας. Τηλ. 23210-64664, 53453, 23236 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search