ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζομένους (Σέρρες)

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ο ΟΑΕΔ, προκηρύσσει, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, που απευθύνονται σε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για επιχειρήσεις. Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους πρέπει να έχει σαν στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική.
 
Yπάρχει πληθώρα θεματικών αντικειμένων, που προτείνονται από τον ΟΑΕΔ , όπως ενδεικτικά :
1. Πληροφορική
2. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
3. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων (Marketing)
4. Οργάνωση-διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.λπ.
Μπορείτε να προτείνετε και κάποιο άλλο αντικείμενο, που σας ενδιαφέρει. Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 50 ωρών και πραγματοποιούνται στην πόλη μας η σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Ν.Σερρών. Η υλοποίηση και διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τις επιχειρήσεις ούτε τους υπαλλήλους.
Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα πληρωθούν με πέντε Ευρώ (5) (Σύνολο 50 ώρες, 250 ευρώ). Σας αποστέλλουμε το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο συμπληρώνονται τα στοιχεία του εργοδότη (σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή ). Το πιστοποιημένο (εθνικής εμβέλειας) ΚΕΚ Εύβουλος (με ένα απ τους υψηλότερους βαθμούς πιστοποίησης πανελλαδικά) αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με επιδότηση.
To KEK Eύβουλος διαθέτει υπερσύγχρονες δομές , ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, υπερταχεία σύνδεση ADSL στο Internet, πλούσιο εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας (videoπροβολέα, projectors, οθόνες προβολής, slides projector, video, τηλεόραση, σύστημα συσκότισης κλπ), εκπαιδευτικά cd’s, εκπαιδευτικές videoταινίες πολύ υψηλού επιπέδου, βοηθητικά συστήματα αυτομόρφωσης, ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας – ελέγχου -διορθωτικών παρεμβάσεων –αξιολόγησης, κ.λπ.
Όλοι οι χώροι είναι προσπελάσιμοι από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εισηγητές των προγραμμάτων κατάρτισης είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια εμπειρία, τόσο επαγγελματική, όσο και εκπαιδευτική. Το σύστημα αξιολόγησης (διαγνωστική-ενδιάμεση-τελική), ελέγχου και διορθωτικών παρεμβάσεων (εφ όσον χρειαστούν), που εφαρμόζεται, έχει πιστοποιηθεί κι ως εκ τούτου το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι διασφαλισμένο.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search