ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατάρτιση Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (Δράμα)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση (Αρ. Πρωτ. 193260/22-12-06) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση από το ΚΕΚ Εύβουλος, έξι προγραμμάτων κατάρτισης, στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο «Κατάρτιση Εργαζομένων Σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης ΤΠΕ».
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος του ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ, στο Μεγαλόκαμπο Δράμας, πρώην Δημοτικό Σχολείο Μεγαλοκάμπου. Η εγκριτική απόφαση προβλέπει 20 εργαζομένους (σε κάθε πρόγραμμα), επιχειρήσεων του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και αυτοαπασχολούμενους όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου .

Η διάρκειά τους είναι 100 ώρες και στο τέλος θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση Συμμετοχής (από το ΚΕΚ Εύβουλος)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατά το έτος 2007 (από το ΚΕΚ Εύβουλος)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών (Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μετεδευτεροβάθμιας/Ανώτατης εκπαίδευσης)
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Φωτοτυπία Θεωρημένο για το έτος 2007 Βιβλιάριο Υγείας
 • Βεβαίωση εργασίας
  Βεβαίωση εργοδότη (σε περίπτωση που είναι εργαζόμενος σε εταιρία ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα)

Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι αυτοαπασχολούμενος (σε περίπτωση που είναι αυτοαπασχολούμενος, αγρότης κτλ)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εργαζόμενος (σε περίπτωση που είναι εργαζόμενος χωρίς σταθερό εργοδότη)

 • Σε περίπτωση που συμμετέχουν παραπάνω από ένας εργαζόμενοι από την ίδια επιχείρηση, υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να δηλώνει ότι στο εν λόγω έργο δε συμμετέχουν περισσότεροι από το 50% του δυναμικού της εταιρίας .

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας , στα τηλέφωνα 2321023235 και 2321053453

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search