ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων για εργαζομένους

Προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμμάτων για εργαζομένους

Προκηρύχθηκαν τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζομένους.

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη των επιδοτούμενων προγραμμάτων για ανέργους.

Τοπιστοποιημένο κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2  Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣθα υλοποιήσει τέτοια προγράμματα.

To KEK Eύβουλος διαθέτει υπερσύγχρονες δομές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, υπερταχεία σύνδεσηADSLστοInternet, πλούσιο εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα διδασκαλίας (διαδραστικό πίνακα,videoπροβολέα,projectors, οθόνες προβολής,slidesprojector,video, τηλεόραση, σύστημα συσκότισης κ.λπ.), εκπαιδευτικάcds, εκπαιδευτικέςvideoταινίες πολύ υψηλού επιπέδου, βοηθητικά συστήματα αυτομόρφωσης, ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας – ελέγχου -διορθωτικών παρεμβάσεων –αξιολόγησης, κ.λπ. Όλοι οι χώροι είναι προσπελάσιμοι από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εγκαταστάσεις μας ευρίσκονται μέσα στην πόλη των Σερρών και υπάρχει άνετοparking.

Οι εισηγητές των προγραμμάτων κατάρτισης είναι  εξειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια εμπειρία, τόσο επαγγελματική, όσο και εκπαιδευτική.

Για τη διευκόλυνση σας, μπορείτε, να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, στο www.programm.gr (επιλογή ΕΥΒΟΥΛΟΣ και κατόπιν ηλεκτρονικές αιτήσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι-ες , μπορούν ακόμη, να προσέρχονται για πληροφορίες η υποβολή αίτησης στην Υψηλάντου 1 (ακριβώς πίσω από τη λέσχη αξιωματικών) - Σέρρες η να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 23210-23235,  64664, 53453.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search