ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τεχνικές Marketing & δημόσιες σχέσεις

 

Τίτλος προγράμματος :  Τεχνικές Marketing & δημόσιες σχέσεις
Διάρκεια :  40 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής :  26/3/2015 - 29/4/2015 
Χώρος διεξαγωγής :  Θεσσαλονίκη

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search