ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Βασικές αρχές Marketing

 

Τίτλος προγράμματος :  Βασικές αρχές Marketing
Διάρκεια :  40 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής :  24/3/2015 - 28/4/2015 
Χώρος διεξαγωγής :  Θεσσαλονίκη

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search