ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων

 

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν Κατάρτιση 70 ωρών και Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, ηλικίας 18 έως 64 ετών, με εκπαιδευτικό επίπεδο Λυκείου και άνω.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης.

Η μέθοδος υλοποίησης θα είναι είτε η δια ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα, είτε η τηλεκατάρτιση.
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:
1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Οκτώβρη και η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2019.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search