ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων

 

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν Κατάρτιση 70 ωρών και Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, ηλικίας 18 έως 64 ετών, με εκπαιδευτικό επίπεδο Λυκείου και άνω.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης.

Η μέθοδος υλοποίησης θα είναι είτε η δια ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα, είτε η τηλεκατάρτιση.
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:
1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Οκτώβρη και η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2019.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search