ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έναρξη κατάρτισης κοινωφελούς εργασίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση για την κατάρτιση των ατόμων που έχουν επιλεγεί και έχουν ξεκινήσει να εργάζονται μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της Πρόσκλησης 8/2018.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2321053453 & 2321023235.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search