ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έναρξη κατάρτισης κοινωφελούς εργασίας

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση για την κατάρτιση των ατόμων που έχουν επιλεγεί και έχουν ξεκινήσει να εργάζονται μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της Πρόσκλησης 8/2018.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, των οποίων η ημερομηνία πρόσληψης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο των (4) τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2321053453 & 2321023235.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search