ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων 2018

LAEK OAED

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, το ΚΕΚ Εύβουλος σε συνεργασία με επαγγελματικούς & επιστημονικούς φορείς, υποβάλλει προς υλοποίηση  επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους-ες, με ασφάλιση ΙΚΑ οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις από 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα διαρκούν συνολικά 40 ώρες, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Η υλοποίηση και η διεξαγωγή των σεμιναρίων δεν βαρύνουν οικονομικά τους εργοδότες, ούτε  τους εργαζόμενους .

Οι εργαζόμενοι για την παρακολούθηση του προγράμματος θα αποζημιωθούν με πέντε Ευρώ (5,00) καθαρά, ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά 200€.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης και το περιεχόμενό τους, έχει ως στόχο όχι μόνο στη βελτίωση των εργαζομένων στη θέση εργασίας τους, αλλά και στη γενικότερη εργασιακή τους προοπτική. Οι εισηγητές των προγραμμάτων κατάρτισης είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες με πλούσια εμπειρία, τόσο επαγγελματική, όσο και εκπαιδευτική.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των εργαζομένων είναι

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στα γραφεία μας)
 • Έντυπο Εφορίας προς απόδειξη ΑΦΜ
 • Αστυνομική Ταυτότητα / Διαβατήριο
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
 • Έντυπο ΑΜΚΑ
 • Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού Επιπέδου (απολυτήριο, πτυχία κτλ)

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

 •   23210 53453

 •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search