ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τρείς νέες δράσεις

Τρείς νέες δράσεις

Τρεις νέες δράσεις που συνδυάζουν Κατάρτιση, Πρακτική και Πιστοποίηση ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι οποίες θα προκηρυχτούν μέχρι το τέλος  του έτους.

Η πρώτη θα αφορά σε 3.000 άνεργου  πτυχιούχους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης 24 έως 29 ετών και θα σχετίζεται με την ανάπτυξη λογισμικού. Στόχος της δράσης είναι να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της οικονομίας.

Το επόμενο πρόγραμμα θα απευθύνεται σε 10.000 ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και συγκεκριμένα σε αυτούς της αγροδιατροφής, μεταποίησης και κυκλικής οικονομίας. Στο εν λόγω πρόγραμμα θα συμμετέχουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τέλος, θα προκηρυχτεί και πρόγραμμα για 3.000 νέους πτυχιούχους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης, έως 29 ετών. Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα εφαρμοστεί σε πεδία τα οποία φέρουν επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Ενδεικτικές ειδικότητες θα αποτελέσουν η διαχείριση κοινωνικών δικτύων, το marketing πολιτισμικών οργανισμών, η διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, η συμβουλευτική τρίτης ηλικίας και η αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Γ. Βιζυηνού 17, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search