ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατάρτιση ανέργων στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ θα υλοποιήσει επιμόρφωση ωφελουμένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) Α’ κύκλος».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που θα τοποθετηθούν σε 17 Δήμους της χώρας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί θύλακες ανεργίας. Μεταξύ αυτών είναι ο Δήμος Σιντικής στο Νομό Σερρών.

Η θεωρητική κατάρτιση των ωφελούμενων, περιλαμβάνει:

α) Δεξιότητες πληροφορικής (Επεξεργασία εγγράφου – Word, Υπολογιστικά φύλλα – Excel, Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.) σε τρία επίπεδα γνώσεων: 90 ώρες,

β) Υγιεινή και Ασφάλεια, Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου, Τεχνικές Σύνταξης Βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με εργοδότη: 10 ώρες και

γ) Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: 20 ώρες. Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων θα γίνουν από αυστηρά επιλεγμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Με το πέρας των μαθημάτων θα ακολουθήσουν εξετάσεις που οδηγούν σε πιστοποίηση, η οποία είναι αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ διαθέτει πιστοποιημένη δομή με σύγχρονο εξοπλισμό. Η εμπειρία των συνεργατών μας πάνω στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε συνδυασμό με τους επιλεγμένους εισηγητές, εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR

gdpr

 

Search