ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων

 voucher anergon

  • ώς 24 ΕΤΩΝ
  • 25 ώς 29 ΕΤΩΝ

Εντός του 2016 αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος για 30.000 ανέργους-ες ηλικίας 25 έως 29 ετών.
Επίσης αναμένεται το 2016 ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για 12.000 ανέργους-ες νέους-ες ηλικίας από 18 έως 24 ετών. Μέσω του νέου προγράμματος θα ωφεληθούν 3.000 απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (4.800 άνδρες και 7.200 γυναίκες).

Οι δράσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 έως 420 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι διάρκειας 180 ωρών και θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Η δεύτερη φάση, που θα είναι διάρκειας 200 – 240 ωρών, θα επικεντρώνεται στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Παράλληλα, προβλέπονται και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής των ωφελουμένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν τη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών – δεξιοτήτων των ωφελουμένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, την τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης του ωφελουμένου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση , όσο και για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα με το εκπαιδευτικό του επίπεδο.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.
Αίτηση

 

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search