ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορική και Marketing

 

 

Τίτλος προγράμματος :  Πληροφορική και Marketing
Διάρκεια :  40 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής :  11/12/2013 -20/1/2014 
Χώρος διεξαγωγής :  Γ. Βιζυηνού 17 - Σέρρες - 62100

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search