ΛΑΕΚ 1-49

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορική και διοίκηση επιχειρήσεων

logo oaed blue

 

Τίτλος προγράμματος :  Πληροφορική και διοίκηση επιχειρήσεων
Διάρκεια :  40 ώρες
Ημερομηνίες διεξαγωγής :  25/1/2014 - 17/2/2014 
Χώρος διεξαγωγής :  Γ. Βιζυηνού 17 - Σέρρες - 62100

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 53453

  • dummy 23210 23235

  • dummy programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 64664

  • dummy 23210 23235

  • dummy eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  • dummy 23210 56568

  • dummy 23210 23235

  • dummy inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search