ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επιταγή κατάρτισης (voucher) ανέργων στην υγεία, με επίδομα 7.200 €

Ξεκινούν οι αιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης για 1.300 ανέργους του κλάδου της υγείας, όπως είναι άνεργοι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικοί, τεχνικοί Πληροφορικής κ.λπ. με επιταγές κατάρτισης (voucher). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία.,στην οποία πρακτική θα δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα.

Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.
Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες).
Συγκεκριμένα:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
- Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.
Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής μαθησιακά αντικείμενα: Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.
Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές). Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών.
Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας.
Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων – Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ. Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς. Διπλογραφικό Σύστημα. Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογι-κών Προϊόντων κ.λπ.). Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές. Διοικητικό - οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τον πάροχο κατάρτισης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.440 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 5.760 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, ανέρχεται σε 7.200 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search