ΑΡΧΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Voucher25-29

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού)
18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, ΙΕΚ)

και περιλαμβάνει:

80 ώρες κατάρτιση σύμφωνα με τις επαγγελματικές σου προτιμήσεις και επιλογές
450 ώρες απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
2.550€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
2.280€ αμοιβή για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

Απαραίτητα κριτήρια:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια μοριοδότησης:

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

 

voucher29footer

 

 

PROGRAM E.E.


Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   programm@programm.gr

ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   eyboulos@programm.gr

ΚΕΚ INV+

Υψηλάντου 1, Σέρρες, 62 100

  •   23210 53453

  •   inv@programm.gr

GDPR


gdpr

 

 

Search