Αρχική

Διαδραστική επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης

Εύκολος τρόπος επιλογής προγράμματος κατάρτισης ανάλογα τα προσόντα και τις ανάγκες σας.

Ξεκινάμε

0$

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.
Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας

Voucher


Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Άνεργος

Για ανέργους υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιλέξτε εργασιακή ιδιότητα

Επιλέξτε την εργασιακή σας κατάσταση. Με αυτό το κριτήριο θα σας προταθούν τα ανάλογα προγράμματα.
Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Εργαζόμενος

Για εργαζομένους υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε ...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να πληρώσετε για τα μαθήματά σας.

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Εργαζομένου

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ


Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Επιχείρησης

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Ανέργου

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιχείρηση

Για επιχειρήσεις υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε ...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Πιστοποίηση πληροφορικής

Διαθέσιμες επιλογές για πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Ανάλυση των επιλογών σας.

Κόστος αναφέρετε μόνο σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα όταν αυτό είναι διαθέσιμο.


Περίληψη

Περιγραφή Πληροφορίες Ποσότητα Τιμή
Έκπτωση :
Σύνολο:

Παρακαλώ γράψτε το κείμενο που βλέπετε.

Captcha

Υποβολή Αίτησης