Αρχική

Διαδραστική επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης

Εύκολος τρόπος επιλογής προγράμματος κατάρτισης ανάλογα τα προσόντα και τις ανάγκες σας.

Ξεκινάμε

0$

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.
Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας

Voucher


Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Άνεργος

Για ανέργους υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιλέξτε εργασιακή ιδιότητα

Επιλέξτε την εργασιακή σας κατάσταση. Με αυτό το κριτήριο θα σας προταθούν τα ανάλογα προγράμματα.
Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Εργαζόμενος

Για εργαζομένους υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε ...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να πληρώσετε για τα μαθήματά σας.

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Εργαζομένου

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό


Δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ


Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Επιχείρησης

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Στοιχεία Ανέργου

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας.
Τηρείται αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6Ν 2472/97).
Ο αιτών -ούσα συγκατατίθεται στην στατιστική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.


π.χ. Ταυτότητα, εκκαθαριστικό, κάρτα ανεργίας

Ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό


Δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Επιχείρηση

Για επιχειρήσεις υπάρχουν δύο κατηγορίες προγραμμάτων. Επιλέξτε ...Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Πιστοποίηση πληροφορικής

Διαθέσιμες επιλογές για πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής

Παρακαλώ επιλέξτε...

Επόμενο βήμα

Ανάλυση των επιλογών σας.

Κόστος αναφέρετε μόνο σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα όταν αυτό είναι διαθέσιμο.


Περίληψη

Περιγραφή Πληροφορίες Ποσότητα Τιμή
Έκπτωση :
Σύνολο:

Ακολουθώντας σταθερά τους κανόνες της νομιμότητας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, σας προτρέπουμε να επικαιροποιήσετε την επικοινωνία μας.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), για να συνεχίσετε να λαμβάνετε απρόσκοπτα την ηλεκτρονική μας ενημέρωση, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε εκ νέου την επιθυμία σας αυτή.

Διαφορετικά, από τις 25 Μαΐου 2018 και μετά θα σταματήσετε να την λαμβάνετε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, που μας έχετε δείξει τα τελευταία χρόνια & σας προσκαλούμε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στην ακόλουθη   Φόρμα εγγραφής ηλεκτρονικής ενημέρωσης  στην ιστοσελίδα μας.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  διεξάγεται με τρόπο, που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από προσωπικό μας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Διευκρινίζεται ότι κανένα δεδομένο δεν είναι δημόσια προσβάσιμο η σε κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων, που είναι δημόσια προσβάσιμος.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
● Να στέλνουμε πληροφορίες για τη δράση μας μέσω των καναλιών email, τηλέφωνο/SMS κ.λπ.
● Να ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σας σε ενέργειες κατάρτισης η σε άλλα προγράμματα.
● Να δίνουμε ευκαιρίες συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και να παρέχουμε πληροφορίες για το έργο μας.
● Να απαντάμε σε ερωτήσεις .
● Να στέλνουμε ευχές.

Δεσμευόμαστε πως δεν θα διαθέσουμε προς πώληση, ούτε θα μεταφέρουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με μας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Συμμορφούμενες προς το Νόμο, οι εταιρείες διατηρούν κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή να γνωστοποιήσουν κάθε πληροφορία που έχουν συλλέξει, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία καλόπιστα θεωρούν ότι ο Νόμος το απαιτεί καθώς και, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει χώρα παράνομη δραστηριότητα.

Τα ενημερωτικά σημειώματα, ευχές κ.λπ. που έχετε λάβει η θα λάβετε εμπεριέχουν πάντα, την με εύκολο τρόπο διαγραφή σας από τη λίστα των παραληπτών

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα δεδομένα που σας αφορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας, μπορείτε να βρίσκετε σχετική ενημέρωση στις ανακοινώσεις της  ιστοσελίδα μας ή στο Facebook και στο Twitter.

 

Παρακαλώ γράψτε το κείμενο που βλέπετε.

Captcha

Υποβολή Αίτησης